poniedziałek, 10 września 2012

WIDOK Z WIATRAKIEM

Taki będzie efekt końcowy

















Stan na 12.08.2012

Stan na 09-09-2012